Una mica més de cinc mesos després del tancament de RTVV, aquest dijous, la comissió liquidadora de l’empresa ha començat enviar els burofax que comuniquen l’acomiadament de 1.438 treballadors. Els 139 restants es mantindran a l’empresa fins que finalitzi el període de liquidació, com a màxim fins al 30 de juny de 2015.

En paral·lel a la notificació, RTVV realitzarà l’ingrés del 60% de la indemnització corresponent, tal com es va acordar amb el comitè d’empresa. Més endavant, un cop es verifiqui la data efectiva de l’acomiadament (a la recepció del burofax), es pagarà la liquidació, que inclourà el salari dels dies treballats al maig (la majoria es troben en permís retribuït des del tancament), els 15 dies de preavís, la part proporcional de la paga extra de juny i els dies de vacances meritats i no satisfets.

La resta de la indemnització es cobrarà el primer trimestre del 2015. En total, RTVV acabarà pagant més de 86 milions d’euros en indemnitzacions

La recepció del burofax, segons remarquen els sindicats, implica que el treballador dóna per rebuda la documentació i fixa la data de l’acomiadament individual, però no comporta la conformitat amb el seu contingut, ni amb la quantia de la indemnització, ni suposa renunciar a possibles accions judicials.