La nova direcció de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) ha anunciat que en 15 dies incrementarà la jornada laboral dels treballadors de les 35 hores actuals que marca el conveni col·lectiu a 37 hores i mitja. La direcció argumenta la mesura per la Llei de juny del 2012 de Pressupostos Generals de l’Estat on s’estableix que la jornada general de treball del sector públic “no podrà ser inferior a les 37,5 hores setmanals de treball efectiu de mitjana en còmput anual”.

El comitè d’empresa ha denunciat que la mesura “contravé una vegada més” el conveni i està estudiant les mesures legals per impedir la seva implantació. A més, lamenta que la nova direcció continuï fent recaure sobre la plantilla “tota la càrrega de la mala gestió practicada pels anteriors equips directius” i vulgui cobrir amb mesures com aquesta “els buits de treballadors” causats per l’ERO que s’està aplicant a RTVV.

El comitè ha demanat a l’empresa un període previ a l’eventual aplicació de l’increment d’hores, ja que els horaris de la radiotelevisió pública “són molt variats a causa de la diversitat de torns”.

A banda, la direcció de RTVV també ha anunciat que en la nòmina de maig deixarà de practicar el descompte de les quantitats en concepte de plus conveni del 2011 després de la sentència de l’Audiència Nacional on condemnava l’empresa a retornar les quantitats cobrades indegudament.