L’Ajuntament de Sant Just Desvern ha obert el procés de licitació dels serveis municipals de comunicació relatius a Ràdio Desvern, santjust.cat, santjust.org, l’agenda del web del consistori i els plens online.

El pressupost  base de licitació és de 196.478,16 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys, prorrogable fins a un màxim de dues anualitats més. El termini per presentar ofertes finalitza el 12 de setembre.