Proves multicàmera durant el partit Barça-Bayer Leverkusen de setembre. El passat 19 de maig, es van presentar a Lovaina, Bèlgica, els resultats del projecte de recerca TV-RING, cofinançat per la Unió Europea, i en què participaven TV3, la Fundació i2CAT i Cellnex Telecom. El resultat de l’avaluació, conegut fa un dies, ha estat àmpliament positiu, segons ressalta la cadena pública.

El projecte TV-RING ha desenvolupat tres pilots de televisió connectada en diferents països de la Unió. A part del català, també se n’han realitzat a l’àrea de Berlín-Brandenburg (Rundfunk Berlin-Brandenburg) i a Holanda (Stichting Nederlandse Publieke Omroep).

L’objectiu principal de la iniciativa ha estat crear i demostrar escenaris avançats de televisió connectada basats en l’estàndard HbbTV i infraestructures de connexió d’alta capacitat com a suport.

El pilot català del projecte va completar un conjunt de proves en directe i en diferit, inicialment centrades al municipi de Gurb, a Osona, però finalment obertes a l’audiència HbbTV en general. Aquestes proves van oferir serveis multicàmera sobre continguts molt diversos: programes musicals, partits de futbol, debats i especials informatius.

El projecte TV-RING va tenir una durada de 30 mesos, de setembre de 2013 i a febrer del 2016.

Valoració dels resultats

El pilot català del projecte TV-RING ha servit per “confirmar” que l’emissió de determinats continguts en format multicàmera té un interès “clar” entre els usuaris, segons TV3. Per exemple, durant les proves en obert en l’emissió de partits de la Champions League, es va triplicar el nombre d’accessos al servei d’HbbTV de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals respecte a la mitjana diària.

Una altra conclusió és que l’ús de la segona pantalla “ha demostrat la seva gran utilitat i acceptació”, no només des del punt de vista del consum addicional o complementari en aquest dispositiu, sinó també com a control remot del contingut que es vol veure a la pantalla del televisor. TV3 explica que aquest concepte “obre un ventall de possibilitats en el control d’aplicacions HbbTV en el televisor, mitjançant la pantalla tàctil de la tauleta o el mòbil i amb aplicacions flexibles que superen llargament les limitacions del comandament a distància tradicional”.

D’altra banda, el pilot català també “ha evidenciat la manca de maduresa de l’entorn HbbTV, tant en referència a l’emissió de continguts multicàmera com en la sincronització entre dispositius”. TV3 atribueix aquest fet a la baixa implantació en el mercat de les últimes versions de l’estàndard.