El passat febrer, el grup Secuoya va posar en marxa la iniciativa Pla Dinamo Audiovisual pel qual invertirà fins a 10 milions d’euros en el finançament de projectes televisius de ficció, entreteniment i documentals creats per altres productores.

A Catalunya, la recepció i la valoració de propostes, així com els ajuts econòmics que s’hi destinin, estaran gestionats per Parlem Produccions, empresa de nova creació participada al 50% per Canal Català i Secuoya.

Amb aquesta aliança, gestada al desembre, el grup Secuoya es vol posicionar en el mercat català, ja que Parlem no es limita al projecte PDA, sinó que també ofereix serveis de creació, producció, gestió i serveis tècnics audiovisuals. El president de la nova productora és Nicola Pedrazzoli, conseller delegat de Canal Català, i el director és Adan Bonet, que durant 11 anys va treballar a Gestmusic com a realitzador.

Ajuts per al finançament

El Pla Dinamo preveu arribar a acords amb productores que tinguin projectes en els quals estiguin interessades les cadenes de televisió i que no han pogut arrencar per les dificultats en l’accés al finançament. L’objectiu és ajudar a finançar la preproducció i les primeres entregues, cosa que abans de la crisi feien les televisions.

En concret, Parlem ofereix el recolzament per tancar els projectes amb les cadenes, la gestió integral dels serveis tècnics i la recerca d’ingressos addicionals a través de vendes internacionals, el desenvolupament de productes relacionats amb els formats emesos o l’assessoria legal i financera.

Secuoya, a través de Parlem, es reservarà una participació minoritària en els drets, mai superior al 40%, segons Bonet. A més, la productora beneficiària de l’ajut mantindria la seva autonomia per a la direcció dels continguts i la gestió de la producció.