Durant el primer semestre, el grup Secuoya va registrar un benefici net de 491.500 euros, un 83% més que en el mateix període del 2012. Els ingressos d’explotació els sis primers mesos del 2013 van ser de 19 milions, un 8% més que l’any anterior, el mateix percentatge de creixement que el resultat brut d’explotació assolit, 3,58 milions.

Secuoya destaca que aquestes dades no mostren el “veritable potencial” de creixement que espera el grup aquest 2013, i remarca que serà el darrer semestre de l’any quan els contractes “més significatius” signats tinguin un major impacte en el compte de resultats.

A banda, el deute bancari de Secuoya es situa en 11,5 milions d’euros, quan el 2012 era de 9,1 milions, un increment que s’explica per les inversions realitzades en noves línies de negoci amb els concursos d’externalitzció de la programació de les televisions autonòmiques en el punt de mira.