El grup Secuoya ha posat en marxa la iniciativa Pla Dinamo Audiovisual pel qual invertirà fins a 10 milions d’euros en el finançament de projectes de ficció i entreteniment creats per altres productores. Amb aquesta mesura assegura que vol “trencar amb la falta de liquiditat i la paràlisi” del sector.

El projecte preveu arribar a acords amb productores que tinguin projectes en els quals estiguin interessades les cadenes de televisió i que no han pogut arrencar per les dificultats en l’accés al finançament. L’objectiu és ajudar a finançar la preproducció i les primeres entregues, cosa que abans de la crisi feien les televisions.

Participació minoritària

En concret, el grup ofereix el recolzament per tancar els projectes amb les cadenes, la gestió integral dels serveis tècnics i la recerca d’ingressos addicionals a través de vendes internacionals, el desenvolupament de productes relacionats amb els formats emesos o l’assessoria legal i financera. Un cop les televisions paguin pel producte, assegura que els diners es reinvertiran per finançar noves obres.

Segons Secuoya, els 10 milions permetran coproduir simultàniament cinc formats de prime time de 14 produccions anuals. El grup es reservarà una participació minoritària en els drets, però la productora mantindria la seva autonomia per a la direcció dels continguts i la gestió de la producció.