Els sindicats CCOO i UGT, per una banda, i l’Associació de Revistes – ARI i el Club Obert d’Editors – CLABE, per l’altra, han tancat un acord per renovar el conveni col·lectiu de revistes i publicacions periòdiques (abans denominat de premsa no diària) per al període 2022-2024.

El nou conveni contempla un increment salarial de mitjans d’un 3% per al 2022, del 2% per a l’any que ve, i del 3% per al 2024.

Les organitzacions sindicals expliquen que s’han revisat a l’alça en diferents quanties tots els plusos del conveni (transport, desgast de material, lliure disposició i titularitat), així com les gratificacions per nupcialitat i natalitat, i s’han millorat els ajuts per al menjar durant els tres anys de vigència.

A més, els permisos per mort i malaltia greu de familiars de primer grau passen de quatre a cinc dies, i per a familiars de segon grau de tres a quatre. També s’incrementa el permís per acumulació de lactància de 13 a 14 dies.

CCOO i UGT també celebren que en el nou conveni es mantenen les 37 hores laborables setmanals i la jornada intensiva d’estiu de 35 hores.

El nou document també fa les adaptacions legislatives en matèria de contractes, teletreball, registre horari i desconnexió digital, a més d’actualitzar les categories laborals.