Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha posat en marxa un procés de licitació per adjudicar el servei de coordinació i producció de continguts del Mercat Audiovisual de Catalunya, que se celebra anualment a Granollers.

El pressupost base de licitació és de 67.000 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 30 d’octubre.

El servei inclou la coordinació general del MAC, la coordinació de la fira; la producció i coordinació de la comunicació general, i la producció i coordinació del disseny, la imatge i el catàleg de l’esdeveniment.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (45 punts de 100), la proposta de gestió de coordinació-producció (36 punts), la millora del projecte tècnic (13 punts), i el pla de formació del personal (6 punts).