El Ministeri d’Economia i Empresa ha obert el procés d’informació i consulta pública del Pla tècnic de al Televisió Digital Terrestre que regula diferents aspectes de l’anomenat segon dividend digital. El termini d’admissió d’aportacions, al·legacions i esmenes al text finalitza el 18 de febrer.

El projecte preveu la continuïtat de l’actual oferta de la TDT, de manera que no contempla atorgar nous múltiplexs per facilitar la reciprocitat televisiva entre Catalunya, Illes Balears i País Valencià.

El segon dividend digital estableix que el 30 de juny de 2020 ha de quedar alliberada la franja entre les freqüències 694 i 790 MHz de l’espectre radioelèctric, per tal que les operadores de telecomunicacions impulsin el desenvolupament de la banda ampla i la cinquena generació de comunicacions mòbils.

Així doncs, les televisions que emeten en aquella franja s’hauran de traslladar a la de 470-694 MHz. En paral·lel, el pla tècnic del Govern espanyol estableix que tots els canals de TDT hauran d’emetre en alta definició abans de l’1 de gener de 2023.