Roca Umbert Fàbrica de les Arts ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei de producció de continguts de Ràdio Granollers i de la seva plataforma IP. El pressupost de licitació és de 85.800 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable un més). El termini per presentar candidatures finalitza l’11 de desembre.

El servei comprèn, per una banda, la producció de continguts per a l’emissora municipal, entre els quals el magazín i tots els programes i retransmissions esportives; i per l’altra, el suport tècnic per al manteniment i la producció de continguts per a la plataforma IP de la ràdio gestionada per Roca Umbert.

Actualment el servei el realitza New Media Audiovisual, filial del Grup Lavinia.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 51 punts d’un total de 100), la proposta de gestió i coordinació (25 punts) i la proposta de millora del projecte tècnic (24 punts).