La publicació Sport9 dels districtes de Sant Andreu i Nou Barris ha tancat després de més de 40 anys. Creada el 1977 per vuit associacions esportives i una de cultural, els continguts els elaboraven els membres de les entitats i el veïnat, i tenia un tiratge d’uns 5.000 exemplars.

El tancament no es produeix per qüestions econòmiques, sinó per “noves obligacions professionals i personals”, les quals fan que diversos responsables de la capçalera no puguin destinar-hi el temps que requeria, segons explica el director, Jordi Recasens, en el darrer número, el 1.088, corresponent a desembre.

“A més, tot i que ens sentim reconeguts, som conscients que la nostra feina, amb els avenços del món actual, i del qual participem –bàsicament Internet–, pot ser perfectament suplerta”, afegeix.

“Per tot plegat, i amb la sensació de feina feta, d’objectiu complert, hem decidit que és un bon moment per plegar”, rebla Recasens, qui portava més de 25 anys vinculat a Sport9, dels quals 20 com a director.

Tot i que la capçalera estava dedicada principalment a la informació esportiva local, també incorporava diverses pàgines a la cultura.