L’Ajuntament de Tarragona ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’assessorament estratègic, planificació, negociació i compra d’espais en els mitjans de comunicació per inserir la publicitat institucional. El pressupost de licitació és de 330.560 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats). El termini per presentar ofertes finalitza el 30 de novembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins 700 punts d’un total de 1.000) i un exercici pràctic d’estratègia i planificació de mitjans (300 punts).

En el cas de la proposta econòmica, la distribució de la puntuació atén a la previsió de les necessitats comunicatives: mitjans impresos (fins a 300 punts), digitals (200), ràdio (100), televisió (60) i exterior (40 punts).