Un cop CNN+ ha passat a millor vida i Cuatro ha estat absorbida, Telecinco ha començat a ajustar la plantilla del grup. Segons ha comunicat aquest divendres a la Comissió de Nacional del Mercat de Valors (CNMV), la reducció afectarà 127 treballadors, 69 de Cuatro i 58 de CINTV, empresa que inclou la plantilla de la desapareguda CNN+ i la dels informatius de Cuatro.

De moment, es desconeixen les condicions de les sortides, tot i que la intenció d’evitar un ERO apunta a que es realitzarà mitjançant el procés de baixes incentivades, ja iniciat, i al qual de moment ja s’han acollit una trentena de treballadors, amb una indemnització de 45 dies per any treballat.

Quan Prisa va anunciar al desembre que no continuaria amb CNN+, CINTV comptava amb 190 treballadors i Sogecuatro amb 170.