El canal Ten del grup Secuoya ha estrenat una nova imatge corporativa amb el lema Mucho por ver, que acompanya amb un nou univers gràfic. La renovació de la imatge coincideix amb la incorporació de nous continguts, on la ficció guanya pes amb l’arribada noves sèries i un increment de la programació de cinema. Amb tot, la graella de Ten  manté una important presència de continguts factual.