Coincidint amb les eleccions al Parlament Europeu, el Centre de Terminologia Termcat ha publicat en línia el diccionari Terminologia electoral bàsica amb 125 termes sobre el procés electoral i els diversos sistemes que es poden aplicar per organitzar les eleccions. Els termes es presenten amb les definicions en català i amb els equivalents en castellà, francès i anglès.

Termcat vol que el diccionari sigui una eina pràctica de referència per a tots els professionals que utilitzen la terminologia electoral, ja sigui en àmbits teòrics i acadèmics o en el de la comunicació.

Per confeccionar el treball, els termes que presentaven alguna dificultat de tipus denominatiu (perquè se solen difondre per mitjà de formes d’altres llengües) o conceptual (perquè hi ha vacil·lació en els usos documentats) van ser especialment estudiats en el marc d’una reunió de treball amb especialistes. Així, s’han consensuat propostes com ara balotatge (en lloc del francès ballottage), prorrateig desviat (en lloc de l’anglès malapportionment), quota electoral, vot de barreja o vot preferencial.