El Centre de Terminologia TERMCAT ha publicat un diccionari en línia amb un centenar de termes relacionats amb les diferents xarxes socials, especialment Facebook i Twitter, el qual conté la definició en català i els equivalents en castellà i anglès.

Els termes recollits a Terminologia bàsica de les xarxes socials s’han extret fonamentalment de la Guia d’usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya, la qual estableix les pautes per a la presència homogènia de la Generalitat a les xarxes socials.

Al nou diccionari en línia, obert a l’actualització permanent, s’hi poden consultar termes comuns com gestor de comunitats en línia (community manager), notificació (notification), reproducció en temps real (streaming) o web social (social web), però també termes específics de xarxes socials concretes, com ara cronologia (timeline), etiqueta (tag), menció (mention), mur (wall), piulada o tuit (tweet), seguidor (follower) o tema del moment (trending topic).

Terminologia bàsica de les xarxes socials ha estat elaborada per TERMCAT en col·laboració de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del Departament de la Presidència.