El Consell de la Informació de Catalunya s’ha pronunciat sobre la cobertura dels mitjans de comunicació en relació a l’assassinat d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona, trobat a prop del pantà de Foix, pel qual es van detenir la seva parella també policia i un altre membre del cos per la seva presumpta implicació. L’organisme recorda que “cal extremar la prudència” quan es publiquen informacions que poden afectar la vida privada de terceres persones, especialment quan es tracta de menors.

El CIC explica que les filles de la detinguda “han estat exposades a la curiositat pública, atès que són perfectament identificables després de publicar-se els cognoms dels seus pares”. En aquest sentit, assenyala que el respecte a la dignitat dels menors “comporta tractar amb especial sensibilitat aquells fets que poden afectar el seu futur desenvolupament i evitar que siguin exposats com a centre d’atenció d’un circ mediàtic”.

Sobre aquest punt, recomana vetllar pel compliment del principi 11 del Codi Deontològic de la professió. Aquest diu: “Cal evitar difondre la identitat dels menors quan apareixen com a víctimes (excepte en supòsit d’homicidi i casos de segrestos o desaparicions), testimonis o inculpats en causes criminals (…) A més, s’evitarà identificar contra la seva voluntat les persones pròximes o parents innocents d’acusats o convictes en procediments penals (…) Com a norma general, els menors no han de ser entrevistats ni fotografiats o filmats sense el consentiment explícit dels seus pares, tutors, mestres o educadors. Tampoc no és lícit al·legar la rellevància pública de familiars o persones pròximes per justificar la intromissió en la seva vida privada o l’explotació de la seva imatge”.

El Consell de la Informació també indica que el dret del públic a saber (contemplat en el criteri 6) s’ha d’equilibrar amb el respecte al dret a al privacitat que recull l’article 9 del Codi: “Les persones han de ser tractades amb respecte i dignitat, particularment les més vulnerables. Cal evitar les intromissions innecessàries i les especulacions gratuïtes sobre els seus sentiments i circumstàncies. Danyar de forma injustificada la dignitat dels individus de paraula o amb imatges, fins i tot més enllà de la seva mort, contravé l’ètica periodística”.