El comitè d’empresa de TV3 ha acordat un nou calendari de mobilitzacions per desbloquejar alguns temes laborals que porten “encallats des de fa mesos i anys”. Aquest calendari contempla nou aturades parcials de 15 minuts en diferents horaris entre el 28 de novembre i el 20 de desembre.

En concret, la plantilla reclama tornar a la jornada laboral de 35 hores setmanals (de les 37,5 actuals) prevista en el conveni; contractar el personal necessari per cobrir les baixes i els pics de feina; trobar una solució per als indefinits no fixos, i pactar un pla de renovació de la plantilla que inclogui jubilacions parcials i contractes de relleu sense perdre més places.

Als “incompliments” de temes laborals, el comitè d’empresa hi afegeix “el malestar per la inestabilitat pressupostària i institucional que manté a TV3 i Catalunya Ràdio al mig de les pugnes entre els partits”. En aquest sentit, reclama un contracte programa plurianual que “doni estabilitat i futur” als mitjans públics.

El comitè d’empresa de TV3 adverteix que, si la direcció de la CCMA i el Govern “no reaccionen i s’asseuen a resoldre seriosament els problemes laborals que han generat”, després de Nadal continuaran amb les aturades i mobilitzacions.