L’Ajuntament de Torrelles de Llobregat ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis professionals de gestió integral del butlletí municipal, els quals comprenen: consultoria i assessorament de continguts, gestió, coordinació, redacció, maquetació i impressió.

El pressupost de licitació és de 22.000 euros anuals (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 29 d’octubre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració la metodologia de treball (fins a 16 punts), la proposta denou disseny i estratègia visual (21 punts), la descripció dels grups de treball (12 punts), l’oferta econòmica (26 punts), el desenvolupament de la versió virtual interactiva de la revista (10 punts), la reducció de terminis (10 punts) i els criteris socials (5 punts).