L’Ajuntament de Tortosa va aprovar en el primer ple de l’any, celebrat el passat dilluns al vespre, la seva adhesió al Decàleg de bones pràctiques de la comunicació local pública amb el vot favorable de la pràctica totalitat dels grups (CiU, PSC, ERC, Iniciativa-ET i PP), excepte PxC. L’alcalde de Tortosa, Ferran Biel, entén que el municipi ja compleix amb les recomanacions del decàleg, però valora positivament el fet de tenir una referència per no desviar-se’n.

La la demarcació de les Terres de l’Ebre del Col·legi de Periodistes de Catalunya, va enviar decàleg als equips de govern i oposició dels 52 municipis del territori amb la invitació d’adherir-s’hi. La seva intenció és mostrar els compromisos presos pels diferents ajuntaments mitjançant un mapa de les bones pràctiques de la comunicació local pública. El de Tortosa ha estat el primer consistori de les Terres de l’Ebre que l’ha assumit.

El decàleg, elaborat el 2003 pel Laboratori de Comunicació Pública de la Universitat Autònoma de Barcelona, recull un conjunt de principis bàsics l’objectiu dels quals és aconseguir que la informació i la comunicació de les administracions municipals facilitin l’exercici del dret a la participació en el control democràtic.

El decàleg insta els ajuntaments a què els mitjans locals públics actuïn com a elements cohesionadors del municipi; informin de manera veraç, plural i transparent; siguin un referent informatiu per a la ciutadania; fomentin el debat públic; promoguin les activitats de la societat civil i l’associacionisme; evitin el partidisme i la manca de professionalitat; despertin l’interès de la ciutadania; estiguin dotats dels recursos humans i tècnics necessaris; funcionin a través d’òrgans de gestió participatius; i es gestionin ajustant-se a les possibilitats econòmiques de cada municipi.