El Consell de l’Audiovisual de Catalunya ha autoritzat la transmissió de la llicència de Televisió de Manresa per a la prestació del servei de TDT local a favor de Televisió del Berguedà. Fins ara, aquesta ja emetia mitjançant la llicència de TV Manresa, que tenia llogada des de juny de 2014.

El contracte d’arrendament entre ambdues parts tenia una vigència de 28 mesos (del 19 de juny de 2014 al 18 d’octubre del 2016), i ja establia el compromís de cessió o transmissió de la llicència un cop exhaurit el termini, sempre i quan es tingués l’autorització del CAC, com així ha estat. En cas contrari, el contracte de lloguer es podria haver prorrogat, com a màxim fins al 28 juliol de 2025, que és quan finalitza la vigència de la llicència. 

La llicència correspon al programa número 2 del canal 49 de la demarcació de Manresa, adjudicada a Televisió de Manresa com a concessió el 2006 per part del Govern de la Generalitat. El 2010, el CAC va transformar les concessions en llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, totes amb vigència fins al 2025.