L’Ajuntament de Roses ha obert el procés de licitació per a l’adjudicació del servei de digitalització dels fons documental de Televisió de Roses / Empordà Televisió.

El preu de licitació és de 24.222,04 euros (sense IVA) per un treball que s’ha d’executar en un màxim de deu mesos a partir de la signatura del contracte. El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de desembre.

El fons documental a digitalitzar es troba en cintes de vídeo de diversos formats. Amb aquesta licitació es busca garantir la seva conservació i permetre’n la difusió i explotació cultural.

L’òrgan de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 70 punts), la proposta de millora d’accés als continguts (20 punts) i l’oferiment d’incorporar més metadades (10 punts).