El Consell Executiu va autoritzar el passat dimarts que la CCMA modifiqui la seva estructura per tal que TV3 pugui absorbir TVC Edicions i Publicacions. La filial, creada el 3 de setembre del 1987, actuava com a editora i distribuïdora de fonogrames, llibres i continguts audiovisuals de la cadena a partir dels continguts propis o d’altres empreses del grup. Amb l’absorció es busca simplificar l’estructura, optimitzar la gestió i millorar l’eficiència de l’ens.

El consell de govern de la CCMA va aprovar iniciar l’operació el passat 14 de juny, i ara el Govern l’ha autoritzat, a més d’aprovar un canvi dels estatuts de Televisió de Catalunya perquè en el seu objecte social s’inclogui el de l’empresa absorbida.

Així doncs, la filial editora de TV3 queda extingida, i tot el seu patrimoni passa a la cadena pública, que subroga tots els drets i obligacions.