El Departament d’Acció Social i Ciutadania i Televisió de Catalunya (TVC) han signat un conveni de col·laboració per millorar els continguts coeducatius de la programació infantil i juvenil, així com el tractament de les informacions relacionades amb el fenomen de la violència masclista.

A través d’aquest acord, l’Institut Català de les Dones (IDC), òrgan adscrit al Departament, oferirà als responsables de la programació infantil i juvenil de TVC orientació i assessorament en matèria de coeducació.

Aquesta consisteix en aprofundir en nous models de relació entre els sexes que superin els estereotips tradicionals i l’androcentrisme cultural basat en les relacions de poder que supediten un sexe a un altre; incorporar en igualtat de condicions les realitats i la història de les dones i dels homes per poder actuar en igualtat, i reconèixer les diferències pròpies de cada sexe.

Per altra banda, l’acord també suposa el compromís de TVC per millorar el tractament dels continguts relacionats amb la violència masclista i incorporar a les seves pràctiques comunicatives les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació, sorgides de la iniciativa d’agents socials implicats en l’abordatge d’aquest fenomen.