Durant aquest 2022, TV3 està duent a terme la reposició progressiva dels sistemes per a la generació de decorats virtuals i de realitat augmentada. L’objectiu és aplicar tecnologies més avançades per aconseguir més qualitat i diversitat en aquests entorns..

Així doncs, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals està executant el procés de licitació per al projecte, pressupostat en 1,1 milions d’euros. Es preveu un període d’execució de tres anys, un terç del qual durant l’actual.

L’objectiu del projecte és desplegar els sistemes i les aplicacions per dotar la CCMA de la capacitat de produir continguts de realitat augmentada i decorats virtuals en cinc estudis simultàniament dotats amb deu càmeres.

Actualment, TV3 disposa d’un sistema de producció de realitat augmentada i decorats virtuals basat en motors gràfics de l’empresa Avid/Orad, que per les seves característiques han quedat “discontinuats i limitats” en les capacitats gràfiques”, assenyala en un comunicat.

La Corporació assenyala que la implantació del nou sistema ha de permetre ser “molt més ambiciosos “en l’ús de noves capacitats gràfiques basades en el motor gràfic Unreal, d’Epic Games.