La Junta Electoral Central ha esmenat la resolució de la de Barcelona i finalment TVE no haurà de compensar la CUP per la no emissió de l’anunci de suport als presos polítics previst en l’espai destinat a publicitat electoral per al primer dia de campanya.

La JEC argumenta la seva decisió en el fet que la CUP va enviar els dos espots (tant el cedit com l’oficial) el mateix dia i no amb 48 hores d’antelació com hauria establert RTVE. La Junta Central també troba “raonable” que la televisió pública, abans d’emetre l’espot, consultés sobre la legalitat de la cessió, sense que s’hagi produït una resposta al respecte.

La Junta de Barcelona sí considerava que TVE havia de compensar la CUP amb una “emissió addicional” de propaganda electoral “en el mateix mitjà, la mateixa o equivalent franja horària i la mateixa durada” previstes en l’espot cancel·lat (dimarts 5 de desembre, a les 22 h, a La 1).