Aquesta setmana els informatius de TVE estrenen decorat, capçalera, sintonia, línia gràfica i retolació, amb les noves tecnologies com a protagonistes: virtual window, realitat augmentada, grafisme i disseny 3D. La renovació tecnològica també canviarà la narrativa dels continguts.

La renovació del Telediario obeeix a la necessitat de “respondre a les demandes dels espectadors del segle XXI”, assenyala el director d’imatge de TVE, Jaime Garrido. “Incorporem la realitat augmentada, el disseny 3D, una narrativa moderna, un grafisme adequat, una escenografia neta i actual, una llum actual i un espai de treball I+D+I als continguts informatius”, destaca Garrido.

El nou espai neix del concepte dissenyat per a l’especial de la nit electoral dels darrers comicis generals. “Aquest nou espai del TD persegueix aprofundir en aquesta idea i busca oferir un univers envoltant i minimalista on es puguin explicar les notícies a través d’un discurs gràfic de gran impacte visual” amb l’ajuda de les noves tecnologies.

El realitzador Fernando Navarrete explica que el canvi obeeix a un intent de fer créixer l’espai del Telediario. “No quedar-nos encaixats rere una taula, sinó ampliar les opcions per sortir-ne i trobar millors vies d’explicar continguts en pantalla, ja sigui amb els periodistes de RTVE o amb convidats”, apunta.

Navarrete també destaca la utilització de tecnologies que permeten ampliar l’estudi. “Amb l’ús de virtual window, la nostra pantalla principal passarà a ser un aparador d’altres espais reals o virtuals. Una finestra a el món exterior”, assenyala.