Els desitjos de Mercedes Milà es faran realitat. Després de què Prisa renunciés a seguir mantenint la CNN+, Paolo Vasile ja ha trobat com omplir el buit: amb 24 hores de Gran Hermano. Segons informa El Mundo, el nou canal dedicat íntegrament a l’espai de telerealitat que alimenta el gruix de la programació de Telecinco es posarà en marxa en principi aquest dimecres.

Mercedes Milà, presentadora del programa, hauria estat una de les instigadores del nou canal. De fet, fa temps que Milà pregona que l’essència del reality és poder assistir en directe a la convivència dels participants durant les 24 hores del dia.

Actualment, Telecinco està emetent la dotzena entrega de Gran Hermano, la qual es preveu que finalitzi el mes de març.