L’estudi La rendibilitat social de la televisió pública. L’exemple d’IB3, realitzat pel director econòmic i financer de l’ens, José Antonio García Bustos, conclou que, des d’un punt de vista social, l’aportació que la radiotelevisió pública fa la societat balear és superior al cost que té. En concret, per cada euro que aporta l’Administració a IB3, l’ens en retorna 1,40 a la societat, un 40% més, en l’escenari més moderat.

El mètode escollit per redactar l’estudi és l’anàlisi entre cost i benefici, i els resultats obtinguts han estat sotmesos a una anàlisi doble de sensibilitat, que en qualsevol cas troba que la rendibilitat social d’IB3 aporta beneficis superiors als costos.

El treball es va donar a conèixer el passat dilluns en una jornada sobre la producció audiovisual a les Illes Balears, on també es va donar a conèixer el pla de viabilitat d’IB3. Segons va explicar el seu autor, la valoració d’una inversió pública, en aquest cas d’una televisió autonòmica, ha de recollir els costos i beneficis socials, ja que té encomanada una tasca de servei públic que comporta l’explotació de serveis no rendibles des d’un punt de vista privat. Per a García Bustos, valorar únicament els beneficis comptables, obviant-ne els socials, seria fer una anàlisi esbiaixada de la realitat.

Per al secretari general de la FORTA, Enrique Laucirica, aquest és “un document estratègic i necessari, ja que el sector públic en general i la televisió pública en particular necessiten optimisme”. Laucirica va remarcar que fins ara, a l’Estat, ningú no havia fet cap estudi d’aquestes característiques.

Les dificultats econòmiques d’IB3

Durant la jornada, el director general d’IB3, Pedro Terrasa, va reconèixer davant els representants del sector audiovisual que, en aquests moments, la principal dificultat que té l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (EPRTVIB) és fer front als 60 milions d’euros que deu als proveïdors. “És prioritari afrontar i atacar el deute amb els proveïdors amb solucions possibilistes i no utòpiques”, va assegurar. De fet, Terrasa va agrair-los que aquests moments “financin” l’activitat de la radiotelevisió autonòmica.

Per solucionar-ho, l’EPRTVIB ha plantejat al Govern balear que l’autoritzi a fer un endeutament bancari per valor de 30 milions d’euros, que l’ens amortitzaria en sis anys, el que dura el mandat de Terrasa.

A banda, el director general de l’ens va anunciar que confia en rescindir alguns continguts televisius que van ser signats en moments de bonança econòmica i que actualment tenen massa pes en el pressupost d’IB3. Terrasa també va avançar que s’implantaran fórmules noves per obtenir ingressos publicitaris i comercialitzar béns propis.