Un 36,8% dels professionals de la informació del País Valencià es troba en situació de desocupació (la mitjana estatal és del 25%) i, d’aquest percentatge, un 35,3% porta més de dos anys aturat i un 11,8% més de cinc anys. A més, un 70,5% no rep cap prestació o subsidi. Així ho indica l’estudi Crisi al sector de periodistes i periodistes gràfics a la Comunitat Valenciana (2007-2016), elaborat per la Unió de Periodistes Valencians, el qual mostra unes xifres demolidores i simptomàtiques de la situació.

En l’enquesta realitzada per al treball, un 65,7% dels participants diu que no té estabilitat laboral, i un 72,7% considera que les condicions laborals afecten la llibertat d’expressió i la deontologia, dels quals un 71,3% opina que influeixen “molt”. A més, un 55,5% apunta que la reducció de plantilles ha influït “bastant” en la caiguda de la qualitat dels continguts, i un 40,9% considera que ho ha fet “molt”, mentre que un 87,9% assegura que ha baixat el volum i la qualitat dels continguts gràfics.

Dels professionals en actiu, un 71,7% afirma haver vist reduïdes o perjudicades les seves condicions laborals, dels quals un 57,9% a causa d’una reducció de salari, i un 22,4% per una major càrrega de treball. A més, un 48,3% afirma haver temut en alguna ocasió per les condicions laborals en cas de malaltia. Pel que fa a les dones, un 17,6% afirma que, en cas d’embaràs, l’empresa ha pres algun tipus de mesura negativa.

A banda, el 51,9% dels treballadors en actiu ha vist com la seva categoria laboral ha estat modificada des del 2007: d’aquest percentatge, un 6% és col·laborador en exclusiva; un 16,7% és freelance; un 23,8% té un contracte temporal, i un 40,5% és autònom.

L’informe també mostra el grau de desencantament dels professionals de la informació: un 46,7% assenyala que si tingués la possibilitat canviaria de professió.

Diagnòstic per curar la ‘malaltia’

“Aquest informe que els presentem és la primera investigació que s’ha fet sobre l’efecte que la crisi ha tingut en la professió al nostre territori. Les seues conclusions acrediten el que tots intuíem, però a voltes cal vore-ho negre sobre blanc per a començar a reaccionar”, assenyala Sergi Pitarch, president de la Unió de Periodistes Valencians.

“És un diagnòstic per començar a curar una malaltia que es cronifica. Reconèixer què ens passa per prendre la medicina correcta. D’aquestes planes ha d’eixir la llavor d’un gran pla d’ocupació, una verdadera ‘reconversió’ que deuran portar endavant professionals, sindicats, editors, patronals i administracions públiques. La societat actual necessita, ara més que mai, periodistes que expliquen i interpreten aquesta complexa realitat. I per a això, ens calen professionals amb condicions de treball dignes”, afegeix.

L’estudi conclou que s’imposa la necessitat de crear un Observatori. “Aquest organisme tindria com a objectius mantenir actualitzat l’estat del sector, analitzar les mancances i possibilitats, estructures organitzatives, així com la confluència entre els mitjans escrits i digitals i estratègies de futur, entre unes altres”, explica al respecte.

“En les nostres mans està dignificar el nostre treball i exigir les màximes garanties davant certs abusos empresarials. Com a eines cal fer valdre el diàleg i el consens per a retornar el prestigi, la credibilitat i el respecte a una professió amb la gran responsabilitat d’informar i formar a una societat moderna, com la valenciana, amb la qual estem compromesos”, reblen els autors en les conclusions.