La societat Barnibla de Francisco García Paramés, que controla el grup de fons d’inversió Cobas, ha adquirit el 3,048% del capital de Vocento. La seva entrada al grup de comunicació es produeix després de la recent sortida de Casgo (de Jaime Castellanos), que controlava un 3,99% de l’accionariat. Barnibla se situa com a accionista destacat de Vocento just per darrere del Banc Santander, que compta amb un 3,977%.