Un document de la direcció general de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya calcula que la despesa per posar en marxa els mecanismes tècnics que permetrien el desenvolupament de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) Televisió sense Fronteres seria d’entre 8 i 10 milions d’euros anuals. Aquest xifra contrasta amb el “gran cost econòmic per a l’administració” el Govern espanyol va argumentar per justificar el seu veto a la tramitació. L’Executiu va xifrar la creació d’un nou múltiplex amb un cost d’entre 600 i 800 milions d’euros. A més de negar-se a tramitar la ILP impulsada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) per “l’augment dels “crèdits pressupostaris”, també va assegurar que el seu desenvolupament causaria pèrdues d’entre 12.000 i 16.000 milions.

Desmuntant tot l’argumentari

El veto espanyol va conèixer-se el passat 18 d’octubre, i l’informe de la Generalitat està datat dos dies després. El document, realitzat a partir de “valoracions fetes per les grans empreses espanyoles del sector”, conclou que la planificació del nou múltiplex que caldria per a la ILP “no significaria costos addicionals significatius”.

El document subratlla també “l’oportunitat” del moment per crear un nou múltiplex en cada territori amb llengua pròpia, atès que el Ministeri d’Indústria està “en ple estudi de reassignació espectral de canals alliberats per l’apagada analògica”.

El projecte és possible sense un nou múltiplex

En l’argumentació del Govern central es va advertir, a més, que la planificació del nou múltiplex obligaria a envair la part de l’espectre radioelèctric que correspon a l’anomenat “dividend digital”, que l’Agenda Digital per a Europa reserva a la provisió de serveis de comunicacions electròniques (desplegament de banda ampla de mobilitat). En teoria, aquesta intromissió seria la que provocaria pèrdues de fins a 16.000 milions, per la no aplicació dels beneficis del dividend.

Però l’informe de Xarxes i Infraestructures de Telecomunicacions, a més de censurar l’associació que el Govern espanyol fa entre la planificació d’un nou múltiplex i l’estimació de pèrdues, considera que la creació d’un altre paquet de programes “no danyarà la disponibilitat de l’espectre”.

En tot cas, en el document s’assenyala que el projecte seria possible fins i tot sense la planificació d’un nou múltiplex, tot atenent els actuals “moviments empresarials de concentració” que estan produint-se en el sector audiovisual. Aquests moviments podrien conduir a la reducció de l’oferta estatal i, en conseqüència, permetrien alliberar més d’un múltiplex estatal.

Actualment, ILP està paralitzada després que la mesa del Congrés demanés a l’Executiu de Zapatero que argumentés millor la seva oposició.

Font: Avui/El Punt