Aquest dijous, de 10 a 13.15 h, el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) organitza un seminari per presentar els resultats de cinc treballs de recerca elaborats en el marc de la vuitena convocatòria dels ajuts del CAC a projectes de comunicació, així com del treball guanyador del 24è Premi CAC a la investigació audiovisual.

La jornada té per objectiu donar a conèixer els resultats de la recerca incentivada per l’ens, així com subministrar elements de reflexió per a l’elaboració de la política reguladora del Consell.

El seminari s’estructurarà en dos blocs. En el primer, sobre convergència mediàtica i societat, es presentaran els treballs: Servei públic i innovació tecnològica, de Montse Bonet (UAB), David Fernández-Quijada (UAB), Roberto Suárez Candel (UPF) i Luis Arboledas (Universitat de Granada); Convergència mediàtica i joves. Usos, espais i estratègies de mediació familiar en el consum audiovisual dels adolescents catalans, de Meritxell Roca Sales, Daniel Aranda Juárez i Jordi Sánchez Navarro (del grup de recerca Comunicació i Nous Mitjans de l’IN3 de la UOC), i El consum adolescent de la ficció seriada televisiva, de Maddalena Fedele (Premi CAC a la investigació en comunicació audiovisual).

En el segon bloc, dedicat a la innovació tecnològica i els canvis en el sector audiovisual, es presentaran els següents treballs: El periodisme audiovisual a internet: funcions diferents, vídeos diferents, de Roger Cassany (UPF), Salvador Alsius (UPF), Mònica Figueras (UPF) i Virgina Luzón (UAB); La ràdio a les xarxes socials, de Toni Sellas (UdG), i Models emergents de sostenibilitat de continguts audiovisuals en l’era digital: Noves formes de publicitat i altres fonts de sostenibilitat, de Mayo Fuster i Joan Subirats (grup de recerca Institut de Govern i Polítiques Públiques de la UAB).