La Coordinadora d’Organitzacions per al Desenvolupament ha posat en marxa el web formatiu Comunicar con enfoque de Derechos Humanos, realitzat en col·laboració amb La Marea.

El portal ofereix eines i pautes per abordar els matisos, els dilemes i les preguntes sobre la matèria des del periodisme i la comunicació social, amb exemples de bones i males pràctiques, i recomanacions i consells. La voluntat és contribuir a enfortir l’enfocament de drets humans.

Aquesta oferta de formació-taller en línia aborda temes com la mirada feminista, l’apropament entre cultures, el rigor informatiu, l’actuació en crisis humanitàries o el tractament d’imatges.

El projecte té l’origen en el codi de conducta de la Coordinadora i de la seva guia d’aplicació pràctica en matèria de comunicació de 2019. Per elaborar el temari del web s’ha comptat amb la implicació de més de 130 representants de l’àmbit acadèmic d’Europa, l’Amèrica Llatina i l’Àfrica, periodistes, fotoperiodistes, publicistes, persones lligades a la comunicació a les ONGD, i activistes feministes i antiracistes.