El proper dilluns 29 de novembre, a les 17 h, l’economista i professor alemany Max Otte impartirà a la seu del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) la conferència La cobertura de la crisi econòmica: els mecanismes de la desinformació quotidiana. Otte critica com els mitjans estan cobrint la crisi econòmica i alerta de que aquesta “desinformació” pot portar a una crisi més generalitzada del sistema econòmic, polític i social.

Max Otte treballa com a professor d’economia internacional a l’Institut de Ciències Aplicades i dirigeix l’Institut de Desenvolupament Patrimonial de Colònia, que va fundar el 1999. L’economista alemany va donar-se a conèixer amb la publicació del llibre ¡Que viene la crisis!, en què va fer la predicció de la crisi del 2008. L’últim llibre que ha publicat ha estat El crash de la información: los mecanismos de la desinformación cotidiana, on exposa que aquests mecanismes estan donant lloc a un col·lapse social general.

La conferència està organitzada per la Fundació Consell de la Informació de Catalunya i la Societat Catalana de la Informació, i compta amb la col·laboració del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el CAC i l’editorial Ariel.