L’Ajuntament de Barcelona ha endegat un pla pilot que té un doble objectiu: explorar com ha de ser el model de quiosc de la ciutat i aconseguir una major inclusió laboral de les persones amb diversitat funcional. La iniciativa consisteix en una cooperativa que gestionarà deu quioscos de Barcelona actualment en desús.

El mes passat, l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat va iniciar la formació i assessorament de 25 persones seleccionades que es convertiran en les futures cooperativistes del projecte. La idea és que la cooperativa es constitueixi com una empresa d’inserció laboral, per a la qual cosa hauria de comptar com a mínim amb un 30% de personal en situació de risc d’exclusió.

En paral·lel a la formació de sis mesos, l’Ajuntament treballa en la tria definitiva dels deu quioscos. Aquests seran cedits per un període inicial de tres anys, una vegada identificats amb detall els atractius i les potencialitats de negoci en cada indret concret (la voluntat que estiguin dispersos per tota la ciutat).

La intenció és que els quioscos de la nova cooperativa puguin proveir altres serveis a banda de la venda de premsa i revistes. Entre d’altres s’estudia la possibilitat que esdevinguin un punt d’intercanvi de llibres; de wi-fi i recàrrega de mòbils; d’informació municipal i d’activitats de les entitats socials; de distribució de comandes, o bé un punt de venda de loteria, entre d’altres.

Aquests nous usos serien un banc de proves per determinar la viabilitat dels quioscos, amb la voluntat que siguin incorporades en el futur model d’aquest tipus d’establiment.

Repensar el model de quiosc

La iniciativa arriba després que l’Ajuntament de Barcelona hagi realitzat una radiografia integral de l’estat dels quioscos de la ciutat, la qual revela que dels 338 existents, n’hi ha 285 d’adjudicats i 53 de vacants, amb un termini de concessió per a tots ells que acaba el setembre del 2030.

La principal conclusió és que s’ha repensar el model tradicional de quiosc, tant a nivell de sector com de producte, ja que actualment està molt condicionat a l’evolució de les vendes de premsa i depèn de forma determinant dels ingressos de publicitat.

Així doncs, el consistori entén que caldrà introduir canvis en el model de futur dels quioscos per adequar les possibilitats de negoci al territori on estan ubicats i en relació als seus serveis per ampliar les funcions específiques que poden desenvolupar dins d’una ciutat en constant canvi.

Per dissenyar el nou model, l’Ajuntament considera imprescindible comptar amb la participació de les associacions de venedors de premsa.

A partir de la diagnosi de la situació actual i de la detecció de les principals problemàtiques i oportunitats, es preveuen tres línies d’acció:

  • La posada en marxa del pla pilot per part de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat per testar el funcionament i la viabilitat de les noves tendències econòmiques en relació a l’economia circular, la comunicació comercial, el turisme, les petites empreses i les noves figures professionals.
  • Estudiar l’impacte econòmic i les possibles vies de finançament de les tendències d’activació de caire social, ambiental i cultural.
  • Analitzar a curt termini la situació dels quioscos en desús, d’acord amb els requeriments dels districtes, per tal de donar resposta a demandes de millora en la mobilitat i l’ús de la via pública o per evitar accions incíviques sobre els mateixos.