El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat ha desenvolupat una aplicació gratuïta de realitat augmentada per a mòbil, accessible des d’internet, per facilitar l’accés a la TDT. En concret, permet consultar sobre el terreny quins són els centres emissors més propers, cap a on cal orientar les antenes per rebre correctament el senyal i la polaritat amb què emeten aquestes. La informació apareix a la pantalla del terminal sobreposada sobre el paisatge, mitjançant la càmera del telèfon. Aquesta aplicació, SITCRA, funciona actualment a l’iPhone o a qualsevol terminal amb sistema operatiu Android amb els requeriments mínims adequats.

Un cop instal·lada l’aplicació, l’usuari pot obtenir informació sobre la ubicació dels centres emissors més pròxims, la distància a què es troben, l’azimut o angle respecte de la posició, la polaritat amb què emeten els centres i els canals o MUX que tenen activats. També permet accedir als mapes de cobertura dels municipis als quals dóna servei cada centre emissor localitzat. Aquesta solució tecnològica fa que qualsevol ciutadà o empresa instal·ladora pugui obtenir informació completa, a l’instant i al lloc des d’on es vol accedir a la TDT.

El desenvolupament d’eines informàtiques d’aquest tipus complementa la tasca de desplegament de la TDT a tot el territori català que du a terme la Generalitat mitjançant el pla Catalunya Connecta, tot contribuint a millorar la prestació del servei.