El proper dimecres, de 10.15 a 14 h, l’Auditori de la Torre del BancSabadell a Barcelona acull la Jornada del Dia Mundial de la Televisió, que duu per nom Televisió i mobilitat. Un repte de la societat del segle XXI. Durant la jornada, organitzada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics de Telecomunicació de Catalunya (COETTC), a més de reflexionar sobre les oportunitats estratègiques que envolten el món de la televisió, també s’analitzaran els punts conflictius de les ordenances municipals actuals relatives al soroll i es reflexionarà si s’està avançant en els temes relatius a la contaminació acústica, entre d’altres.