El Jutjat Contenciós Administratiu número 1 de Tarragona ha anul·lat el conveni de 2001 entre l’Ajuntament de Castellvell del Camp i l’Associació Cultural Punt 6 Ràdio per la cessió de l’ús de la freqüència municipal atorgada per la Generalitat.

Es tracta de la primera sentència en aquest sentit després que l’Associació Catalana de Ràdio impugnés via contenciosa administrativa diverses adjudicacions d’emissores municipals a particulars.

La sentència, a la qual ha tingut accés Comunicació 21, assenyala que l’acord entre ambdues parts és “contrari a l’ordenament, perquè la gestió directa propugnada per la norma, molt anterior al conveni [la vigent en el moment de la signatura era la de 1991], no es veu respectada en absolut en l’articulat del mateix, que cedeix la gestió íntegra, encara que sotmesa a un cert control”.

El Jutjat assenyala que ni la gestió de la freqüència radiofònica era transmissible a un tercer que no estigués inclòs en les formes de gestió directa previstes en la Llei de bases de règim local, ni l’adjudicatària era una entitat de les previstes en aquest precepte (és a dir, no era una entitat mercantil de capital íntegrament municipal).

La sentència pot ser recorreguda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

L’ACR demana que s’apliqui la doctrina a la resta de cessions

L’Associació Catalana de Ràdio considera que l’adjudicació de la gestió d’emissores municipals a empreses privades mitjançant concurs o conveni és una “il·legalitat” que provoca una situació “preocupant i de greus conseqüències, ja que desnaturalitza l’objectiu de la radiodifusió pública de proximitat”. Una pràctica que fan ajuntaments com els de Girona, Sant Pol de Mar o Tremps, ressalta l’ACR.

Amb la sentència a la mà, la patronal de les ràdios privades assenyala que la seva doctrina jurisprudencial “ha de ser aplicada pels ens locals i controlada per les administracions competents i, especialment, pel Consell Audiovisual de Catalunya”.