La patronal de les cadenes privades ha trobat la solució perquè les televisions “regionals” redueixin costos al mateix temps que augmenten la producció pròpia: que s’uneixin en un únic canal –que gestionaria RTVE a través del seu múltiplex–, amb una graella comú farcida de produccions dels diferents operadors, sense publicitat i en castellà. Amb tot, hi hauria la possibilitat de desconnexions amb continguts propis (i amb llengua pròpia, si és el cas).

La idea ha sorgit arran de l’estudi Anàlisi comparativa de la televisió regional a Europa: una proposta per a Espanya, elaborat per Deloitte i presentat el passat divendres pel president de la Unió de Televisions Comercials Associades (UTECA), José Miguel Contreras.

El també conseller delegat de La Sexta va assegurar que es tracta d’una proposta “seriosa i sensata”  que no persegueix tancar televisions públiques ni que aquestes “perdin la seva identitat”.

De moment, diu, la patronal de les privades només ha obert el debat sobre el que l’informe considera “un primer pas cap a la configuració d’un model de televisió pública més vertebrador, eficient i amb major aportació de l’economia nacional”. Un sistema, el proposat, que és una combinació dels models alemany i britànic.

“Vertebració compartida”

Segons la idea de Deloitte, cada senyal autonòmic que passés al canal comú implicaria la desaparició automàtica de com a mínim una cadena en aquell territori, tot i que els operadors que volguessin podrien conservar els seus “segons canals”. A més, aquest model de “vertebració compartida” implicaria la “limitació de manera progressiva” del nombre de canals públics autonòmics, “l’alliberament” de l’espectre radioelèctric i “l’ús comú” dels recursos de les televisions públiques.

Per a Luis Jiménez, de Deloitte, el fet de no tenir anuncis no és un problema per a les televisions sense grans audiències: “Només TV3, Telemadrid i Canal Sur poden veure’s afectades”.

De fet, la UTECA no només “no ha renunciat” a què la FORTA no emeti publicitat, va remarcar Contreras, sinó que “hi insisteix”. En els nou primers mesos de l’any, el conjunt de cadenes de al Federació d’Organismes de Ràdio i Televisió Autonòmiques han ingressat uns 150 milions d’euros en publicitat.

La proposta de la patronal de les privades ja ha estat enviada als governs i parlaments autonòmics.