Durant els nou primers mesos de l’any, el grup Unidad Editorial ha registrat unes pèrdues d’explotació de 23,5 milions d’euros, quan en el mateix període del 2010 va obtenir un benefici de 800.000 euros. Per la seva part, l’EBITDA va ser de 2,2 milions d’euros positius, un 89,7% menys que els 21,5 milions de fa un any.

Pel que fa als ingressos, durant els tres primers trimestres han estat de 360,8 milions d’euros, un 8% menys que els 392 milions de l’any passat. Dels ingressos publicitaris, 152 milions corresponen a la publicitat, que han caigut 2% respecte als  155,1 de fa un any, i 170,4 per a venda d’exemplars, una davallada del 14,2% respecte als 170,4 milions del 2010.