El grup Unidad Editorial ha tancat el 2016 amb unes pèrdues després d’impostos de 5,4 milions d’euros, una millora respecte els 83,7 milions negatius de l’exercici anterior. El grup explica que la reforma fiscal de desembre no ha tingut un “impacte significatiu” en el resultat (a diferència de Prisa i Vocento).

A més, Unidad Editorial ha registrat un benefici net d’explotació d’11,2 milions d’euros, en contrast amb les pèrdues de 85,7 milions de 2015. Per la seva part, el resultat operatiu brut és de 29,2 milions positius, quan l’any anterior va obtenir uns pèrdues de 9,2 milions.

Per altra banda, l’any passat Unidad Editorial va ingressar 318,3 milions d’euros, una caiguda del 3,5% respecte els 330 milions de 2015.