Durant els nou primers mesos de l’any, Unidad Editorial ha registrat unes pèrdues operatives (EBITDA) de 36,2 milions d’euros, una davallada del 106,08% davant els 2,2 milions de beneficis assolits durant el mateix període del 2011. Per la seva part, el resultat d’explotació (EBIT) és de 364,2 milions negatius, un 93,55% inferior als 23,5 milions de pèrdues de l’any passat.

En els tres primers trimestres del 2012, Unidad Editorial ha obtingut uns ingressos de 309,1 milions, un 14,33 menys que els 360,8 de fa un any. La principal causa és la davallada del 18,36% en la publicitat fins als 124,1 milions d’euros, i la del 8,22% en la venda d’exemplars fins als 156,4 milions. Els ingressos digitals del grup són de 27,2 milions, un 21,9% del total de publicitat, sis dècimes més que el 2011.