L’Ajuntament de Vacarisses ha obert el procés de licitació per adjudicar els serveis periodístics i d’assessorament en comunicació.

En concret, els treballs comprenen el servei personalitzat d’assistència local, la gestió integral de la revista mensual El Terme, el manteniment del web vacarisses.cat, gestió de les xarxes socials municipals, disseny i manteniment de la imatge corporativa, gestió publicitària, i estratègia de rellançament de Vacarisses Ràdio.

El pressupost de licitació és de 20.713,09 euros (sense IVA) per un contracte d’un any (prorrogable tres anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 25 d’octubre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica (fins a 70 punts), l’experiència en el sector (25 punts) i la qualificació professional del personal (5 punts).