L’Ajuntament de Viladecans ha obert el procés de licitació per adjudicar el servei d’assessorament estratègic de mitjans, planificació, negociació i intermediació, compra, gestió i inserció de publicitat institucional online i offline per a la difusió de campanyes de comunicació del consistori.

El pressupost de licitació és de 187.605 euros (sense IVA) per un contracte de dos anys (prorrogable dues anualitats més). El termini per presentar ofertes finalitza el 7 de setembre.

La mesa de contractació tindrà en compte com a criteris de valoració l’oferta econòmica de pressupost base (fins a 35 punts), el percentatge de descompte sobre les tarifes dels serveis d’agència (20 punts), les millores en l’assessorament tècnic (20 punts), les millores en relació a l’organització i la qualitat del servei (15 punts), i el nombre d’hores de contractació de persones amb dificultats d’inserció laboral (10 punts).