La revista gratuïta Viu a Fons, amb edicions per a Tarragona i Reus, ha iniciat una nova etapa amb el canvi d’any. La principal novetat és la periodicitat, que passa de bimestral a mensual. La capçalera també millora la distribució i la visibilitat, amb 6.000 exemplars a Tarragona i 5.000 a Reus.

Per altra banda, ambdues edicions passen a compartir molts dels seus continguts, que s’intentaran siguin més globals, per tenir una visió més àmplia dels temes que es proposen. Amb tot, es mantenen 32 pàgines pròpies per a cada ciutat en les respectives edicions.

Amb aquests canvis, Viu a Fons aspira a reforçar-se com a mitjà amb una major presència al territori.