Vocento ha tancat el 2021 amb un benefici net de 21,132 de milions d’euros, quan en l’exercici anterior va obtenir unes pèrdues de 19,926 milions. A més, el grup registra un benefici d’explotació de 35,360 milions d’euros, enfront les pèrdues de 6,529 milions de 2020.

L’any passat els ingressos de Vocento van créixer un 3,2%, passant d’un exercici a l’altre de 341,338 milions a 352,339. Per la seva part, les despeses (sense amortitzacions) es van reduir un 3,9%, de 319,615 milions a 307,304.

Pel que fa als ingressos, els de la venda d’exemplars cauen un 3,7% (de 117,111 milions a 112,781), mentre que els de la publicitat augmenten un 4,8% (de 141,141 milions a 147,872) i el concepte d’altres ho fa un 10,4% (de 83,086 milions a 91,686).

Per àrea d’activitat, la premsa escrita registra un benefici d’explotació de 33,148 milions d’euros, quan el 2020 va obtenir unes pèrdues de 5,328 milions. En aquest àmbit, els ingressos s’incrementen un1,3%, de 276,439 milions a 280,021.

En aquesta àrea, l’ABC té un benefici d’explotació de 812.000 euros (el 2020 eren unes pèrdues de 4,421 milions) amb uns ingressos de 79,414 milions (+3,2%). Els diaris regionals registren un benefici de 30,912 milions (enfront els 1,198 milions negatius de l’exercici anterior) amb uns ingressos de 196,859 (+1,5%). I els suplements i les revistes obtenen 1,424 milions de benefici (291.000 euros el 2020) amb uns ingressos de 16,674 milions (–5,9%).

Quant a l’àrea audiovisual, Vocento registra un benefici d’explotació de 9,068 milions d’euros, un 21,3% més que els 7,474 milions de l’exercici anterior, amb uns ingressos de 28,908 milions, una caiguda del 7,3% respecte dels 31,189 de 2020.

En aquest àmbit, el resultat d’explotació es manté positiu en tots els camps: la TDT, amb 5,388 milions de benefici (+49,5%) i uns ingressos de 24,353 milions (–6,4%); la ràdio, amb 2,542 milions (+5,1%) i uns ingressos de 3,074 (–4,5%), i els continguts amb 1,138 milions de benefici (–21,7%) i uns ingressos d’1,691 milions (–22,7%).