Durant el primer trimestre del 2011, el grup de comunicació Vocento va aconseguir un benefici d’explotació de 4,13 milions d’euros, quan en el mateix període de l’any passat el resultat va ser de 2,47 milions en negatiu. La diferència rauria en la plusvàlua generada per la venda dels terrenys d’ABC, implementada en tres fases i de la que s’ha materialitzat la darrera. Quant al benefici abans d’impostos, van ser de 2,23 milions d’euros, davant els 4,26 de pèrdues de l’any anterior.

Pel que fa als ingressos, es van reduir un 0,9%, passant dels 175,63 del primer trimestre del 2010 als 174.015 d’ara. En concret, els ingressos per la venda d’exemplars es van reduir un 3,6% respecte al 2010, fins als 65,49 milions, mentre que els publicitaris van caure un 3,4% fins als 60,24. Quant als ingressos per publicitat digital, Vocento va generar 7,5 milions d’euros, un 12,5% del total d’ingressos publicitaris.

Font: DigiMedios