Els primers tres mesos de l’any, Vocento va perdre 7,7 milions d’euros, un 133,3% més que els 3,3 milions negatius registrats durant el mateix període del 2012. La xifra es justifica per la baixada d’ingressos, que van passar de 155,9 milions a 129,5, un 16,9% menys.

Aquesta davallada es deu a una caiguda dels ingressos publicitaris (36,8 milions, un 26,9% inferior que el primer trimestre del 2012); a les vendes d’exemplars (54,5 milions, una caiguda del 9,3%), i al capítol d’altres ingressos (38,1 milions, el 16,1% menys). En el cas dels ingressos publicitaris, la davallada seria del 19,9% si no es tinguessin en compte les xifres del 2012 de Qué! i ABC Punto Radio.

Per la seva part, les despeses d’explotació es van reduir fins als 127 milions (-15,2%), dels quals 43 milions eren de personal (-9,5%), després d’haver aplicat el seu pla d’eficiència per reduir costos. El deute net de Vocento a 31 de març estava situada en 148,8 milions d’euros.